ÀREES DEL CLUB

Àrees de Gestió i Esportiva: Adrián Fiorenza, Àngel Sanchís, Enrique López, Federico Rodríguez, Jesús Montes, Jordi Català, Jose Beneyto, Josep Antón Gonzàlez, Núria Parra i Sebastià Grimar

 


 

ÀREES DE GESTIÓ

 


SOT-PRESIDENT ECONÒMIC

Jesús Montes

.

TRESORERIA

Sebastià Grimar

.
 


PREMSA & COMUNICACIÓ

Jose Beneyto

.

ÀREA GRÀFICA

Enrique López

.
 


MARKETING

Núria Parra

.

EQUIPACIONS & MATERIAL

----------

.
 


ÀREA SOCIAL

----------

.

ÀREA INSTITUCIONAL

----------

.
 

 

ÀREA ESPORTIVA

 


SOT-PRESIDENT ESPORTIU

Josep Antón Gonzàlez

.

DELEGAT FEDERATIU

Àngel Sanchís

.
 


DIRECCIÓ TÈCNICA

Adrián Fiorenza

.

COORDINACIÓ EQUIPS BASE

Jordi Català

.
 


COORDINACIÓ EQUIPS ESCOLA

Federico Rodríguez

.

COORDINACIÓ VOLEI ASSEGUT

Núria Parra

.
 

 

Entitats Col·laboradores